Fiskemetoder

När det kommer till fisk ställer vi väldigt höga krav på oss själva, och det handlar inte bara om fisken i sig, utan också om hur den fiskas. För oss är det inte bara viktigt att fisken vi köper in kommer från hållbara bestånd i noggrant utvalda områden, utan också att fisken är fångad med så bra och skonsamma metoder som möjligt. Det finns nämligen mängder av olika fiskemetoder, och av den anledningen har vi en fiskepolicy som säger att vi inte köper någon fisk som är fiskad med metoder som har en negativ inverkan på havet och dess invånare, såsom med bomtrål och sprängmedel.

Olika fiskemetoder har olika för- och nackdelar, och metoderna utvecklas ständigt. När man fiskar är det viktigt att fånga rätt typ av fisk, att de är färdigvuxna och att man påverkar botten så lite som möjligt. Vilken typ av metod man sen använder har ofta att göra med vilken typ av fångst man är ute efter.

förtöjda båtar

Fisken simmar i stim

Ska det fiskas sill, makrill och tonfisk som ofta simmar i stim använder man sig av en snörpvad/ringnot. Det är en metod där man släpper ner ett nät som påminner om en stor påse som läggs runt stimmet. Nätet kan vara upp till 2000 meter långt och 200 meter djupt, och kan därmed fånga en hel del fisk. Det är en skonsam fiskemetod som har väldigt liten påverkan på andra fiskar i havet och stör inte botten.

Skonsamma metoder

Andra vanliga fiskemetoder är snurrevadar och trål. Snurrevadar är en metod som används vid fiske av exempelvis torsk, kolja och sej och är en lång nätpåse som är upphängt i rep eller vajer efter båten. Vid trålfiske kan man anpassa nätet efter den art man ska fiska, och fungerar därför för många olika typer av fiskar.

Båda metoderna är hållbara och skonsamma och skadar inte botten. Bottentrål som används vid räkfiske kan däremot ha en viss inverkan på botten, men idag är de försedda med olika typer av rister för att släppa tillbaka de räkor som är för små och har inbyggda flyktvägar för fisk.

maskiner på båt