Hållbart fiske

På Abba ser vi det inte som en skyldighet att jobba hållbart – det är en självklarhet! Just därför har vi ett stort engagemang i miljö och hållbarhet, och vi vill bidra till att skapa ett långsiktigt och balanserat fiske. Men vad är ett hållbart fiske och hur kan vi som matproducent ta vårt ansvar för att även kommande generationer ska kunna njuta av allt det goda havet har att ge? Här reder vi ut vår hållning och arbete med hållbarhet.

Hur mår våra hav egentligen?

Inte så bra, om vi ska tro forskare och olika medierapporteringar. Våra hav täcker ca 70% av jordens yta och dess mående är vitalt, dels som hem för många viktiga näringskällor, dels ur ett klimatperspektiv. Haven producerar cirka hälften av allt syre vi andas och suger upp mycket av våra koldioxidutsläpp. Men till vilket pris? Resultatet av människans höga koldioxidutsläpp är varmare, surare och mer syrefattiga hav, vilket i sin tur gör det svårare för allt levande i haven att existera.

Vi på Abba älskar havet och som matproducent med marina råvaror är vi bland de första att erkänna att vi står inför stora utmaningar. Ingen kan ensam förändra den rådande klimatsituationen men vi kan alla göra något. På Abba är vi fast beslutna om att vi ska göra det vi kan för att värna om en god havsmiljö och bidra till ett hållbart fiske.

Vad är hållbarhet för oss?

Kvalitativa råvaror är grunden i alla produkter från Abba. Vi skulle vilja påstå att vårt dedikerade inköpsgäng i Kungshamn under åren har vridit och vänt på varenda silltunna i sikte, i jakt efter den allra bästa fisken. Det innebär inte bara bäst i form av smak och storlek, utan även hur den fiskats. Vi utvärderar alla bestånd noga innan vi bestämmer oss för köp. Till vår hjälp har vi olika organisationer och forskningsråd.

Intern bedömning

Alla marina inköp värderas utifrån senaste oberoende forskningsråd och data. Vi har även en intern havsmiljögrupp, Ocean 5, där alla sjömatsvarumärken som ägs av Orkla samlas och diskuterar olika utmaningar och vidtar olika actions. Det kan t.ex. vara påtryckningar på politiker och deltagande i olika fiskbranschforum, t.ex. Fiskbranschens Riksförbund.

Organisationer

Vi jobbar också tillsammans med olika organisationer, som t.ex. MSC och WWF. MSC är en internationell organisation som främjar hållbart fiske och driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram som ska göra det lättare för konsument och producent att välja produkter fiskade från livskraftiga bestånd. WWF släpper varje år ”Fiskguiden” – en konsumentguide för fisk och skaldjur. Med färgerna grönt, gult och rött signalerar guiden status på olika fiskbestånd.

Forskningsråd och data

Gemensamt för vår interna, MSCs och WWFs bedömning är att den är baserad på oberoende forskningsråd och data. Ett exempel på en organisation som förser oss med denna typ av underlag är ICES.

Fiskenät och redskap på en fiskebåt

VAR KOMMER FISKEN IFRÅN?

På alla våra förpackningar anger vi vilken sorts fisk som finns i produkten och var den har fångats. Att veta var och hur fisken har fångats är avgörande i att kunna bedöma huruvida fisket är hållbart eller inte. Här kan du läsa mer om respektive fångstområde och fångstmetoden som använts.

KLIMATAVTRYCK

För att klara våra inköpskrav så måste fisken anses komma från livskraftiga bestånd. En extra bonus är att många produkter har lågt klimatavtryck. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla att välja klimatsmart mat, och därför har vi beräknat alla våra produkters klimatavtryck.

Ungdomar i filtar på klippor i Bohuslän

Vanliga frågor om hållbarhet och fiske

Överfiske är ett stort problem som kort sagt innebär att man fiskar upp fisken snabbare än vad den hinner föröka sig. När det händer så blir inte bara fiskarna färre och kan i värsta fall dö ut, utan arterna kan också förändras i grunden. När man utvärderar olika bestånd tittar man över att det finns en förvaltningsplan, dvs att man reglerar och följer upp på mängden fisk man fiskar upp av respektive fiskbestånd. Det finns regler för hur, när och var man får fiska och hur mycket fisk som får tas upp. Inom EU så beslutar fiskeministerierna hur mycket fisk som får fångas av populära arter som till exempel sill, skarpsill, torsk, lax och räka för att motverka överfiske.

Alla våra marina inköp värderas innan de köps in för att säkra att de kommer från livskraftiga bestånd. Du kan läsa mer om var och hur våra olika marina råvaror fiskats under fångstområden.

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden och har en hel del olika miljöproblem. Det finns flera anledningar till det, men ett av dem är havets utsatta läge som bidrar till så kallad övergödning, men även nedskräpning och överfiske är stora problem.

Vi köper inga råvaror från Östersjön. 

LÄS MER

Vårt abba

Ända sedan starten 1838 har Abba tagit hand om det bästa från havet genom att…

färsk sill

Sillnörderi

Sill i havet, sill i tunnan och sill i berget. Vi på Abba har våra…

Fångstområden

Hållbart fiske är viktigt för oss. Det betyder att vi alltid är noga med var…