Fångstområden

Hållbart fiske är viktigt för oss. Det betyder att vi alltid är noga med var fisken vi använder oss av är fångad. Vi behöver därför ibland vara flexibla och fånga fisken på olika platser beroende på var den är hållbar under den aktuella säsongen. Den största delen av vår fisk kommer dock från Nordostatlanten, fångstområdet FAO 27. På kartan nedanför kan du se de olika haven som ingår i området FAO27. Du hittar alltid fångstområde på produktsidorna och på etiketten på din Abba-produkt. Under våra råvaror kan du läsa mer om de olika fiskarna som finns i våra produkter.

De områden i Nordostatlanten FAO27 där vår fisk kommer ifrån är följande:

1

Barents hav

2a

Norska Havet

3a

Skagerrak och Kattegatt

4a-c

Nordsjön

5a

Havet kring Island (Islandssockeln)

5b

Havet kring Färöarna (Färösockeln)

6a

Havet nordväst om Skottland och Norra Irland (Hebridernas farvatten)

7d-e

Engelska kanalen

En hummerfiskare

VAR FÅNGAS TONFISKEN?

När det handlar om tonfisk ser det lite annorlunda ut. All tonfisk vi köper kommer från hållbara bestånd och är alltid MSC-certifierad, vilket betyder att den är fullt spårbar och härstammar från hållbara, friska bestånd.

Vi köper nästan all vår tonfisk från Västcentrala Stilla havet (FAO71)  vid Papua Nya Guinea. När detta av olika anledningar inte är möjligt köper vi tonfisk som är fiskad i de västra delarna av fångstområdet Östcentrala Stilla havet (FAO77). Ibland behöver vi även köpa tonfisk som är fiskad i fångstområdet Indiska Oceanen kring Maldiverna (FAO51). För att du som konsument ska veta vart just din tonfisk kommer ifrån har vi infört ett system där vi alltid skriver in koder på burkens lock som berättar vart vi fiskat tonfisken. Du kan vara säker på att oavsett var tonfisken är fiskad så är den MSC-märkt.

 

FAO 71

Västcentrala Stilla havet

FAO 77

Östcentrala Stilla havet

FAO 51

Indiska Oceanen

Abba Tonfiskpastej

Tonfisken i Abba Tonfiskpastej är MSC-certifierad och fångstområde varierar beroende på tillgång. Fångstområdet anges på tuben med ett kodsystem. Titta på tuben och leta efter siffran 1,2 eller 3 vid bäst före datumet. Om tonfisken är fångad i:

 

FAO 71 =1

Västcentrala Stilla havet

FAO 77 =2

Östcentrala Stilla havet

FAO 51 =3

Indiska Oceanen

abbas tonfiskpastej i tub