Uncategorized

Biogasanläggning

FULL GAS MOT EN HÅLLBAR FRAMTID Nu har vi tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och satsat på en ny biogasanläggning i Kungshamn, alldeles intill både fabriken där Abba tillverkas och Bergrummet där vi lagrar vår råvara. Anläggningen minskar vårt koldioxidutsläpp med hela 60% och bidrar till ett helt cirkulärt flöde i vår produktion! Vi …

Biogasanläggning Read More »

ungdomar på klippor i skymningen

Hållbar sill fiskad från livskraftiga bestånd

Rörande NVG-sillen i våra produkter. Den sill som används i sillprodukter från Abba, och i många svenska sillprodukter, Norsk vårlekande sill (NVG-sill) uppfyller från och med årsskiftet 2020-2021 inte längre kraven för Marine Stewardship Council (MSC), till följd av att inblandade länder inte har kommit överens om en politisk lösning om att säkra fångstkvoterna. Sill …

Hållbar sill fiskad från livskraftiga bestånd Read More »