Biogasanläggning

FULL GAS MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Nu har vi tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och satsat på en ny biogasanläggning i Kungshamn, alldeles intill både fabriken där Abba tillverkas och Bergrummet där vi lagrar vår råvara. Anläggningen minskar vårt koldioxidutsläpp med hela 60% och bidrar till ett helt cirkulärt flöde i vår produktion!

Vi har havets bästa i åtanke i allt vi gör, så att även kommande generationer ska kunna ta del av allt det goda som havet har att ge.

Den nya biogasanläggningen är ett samarbete med lokala entreprenörer och initiativet Renahav som kommer att möjliggöra ett cirkulärt flöde i vår produktion. Lite förenklat betyder det att avfall från fabriken omvandlas till biogas och hetvatten i biogasanläggningen och pumpas tillbaka in i fabriken för att användas i produktion, rening och uppvärmning. Det som blir kvar blir till finfint kravmärkt gödsel som kan användas av lantbrukare på orten. På sikt kommer flödet att bli helt cirkulärt, då resterna också kommer att kunna användas till fiskfoder till Smögenlax, en landbaserad fiskodling i närheten. Till och med resterna från fiskfodret tas om hand, för att odla alger som sedan används för att tillverka batterier till solceller. Bra va?
Den här satsningen på biogas gör att vi kommer att kunna minska våra koldioxidutsläpp i Kungshamn med cirka 1 600 ton varje år. Det motsvarar en årlig minskning med cirka 60%. En jättebesparing som kanske blir lättare att greppa om vi säger att det är ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som 178 svenska familjer står för tillsammans varje år*. På Abba ser vi det inte som en skyldighet att jobba hållbart. Det är en självklarhet! Biogasanläggningen i Kungshamn är en viktig milstolpe i vår strävan efter att göra en positiv skillnad för planeten vi lever på.

Vi – en avgörande del av Sveriges just nu häftigaste miljösamarbete!

Vi är glada och stolta över att vara en avgörande del av Sveriges just nu häftigaste miljösamarbete! Grattis till Rena Hav som vunnit första pris i SEB tävling Next Awards i kategorin Transformation, för sitt cirkulära energisystem i Kungshamn där avfall- och reningsproblem vänds till värdefulla produkter och tillväxtmöjligheter.

Det samarbete vi har tillsammans, där fiskrens från vår fabrik i Kungshamn förvandlas till biogas och hetvatten, som i sin tur används som fossilfri värme tillbaka i vår produktion är en viktig del i vår resa mot fossilfri produktion i alla våra anläggningar. Läs mer om priset här: Renahav – Energi och växtkraft från fiskenäringen