Hållbar sill fiskad från livskraftiga bestånd

Rörande NVG-sillen i våra produkter.

Den sill som används i sillprodukter från Abba, och i många svenska sillprodukter, Norsk vårlekande sill (NVG-sill) uppfyller från och med årsskiftet 2020-2021 inte längre kraven för Marine Stewardship Council (MSC), till följd av att inblandade länder inte har kommit överens om en politisk lösning om att säkra fångstkvoterna. Sill från Abba säljs därför från och med våren 2022 utan MSC-märkning. Innebär det att sillen inte är hållbar längre? Nej, oberoende parter och forskare bedömer fortsatt bestånden som livskraftiga. I den här texten reder vi ut bakgrunden och vår hållning i frågan.

NVG-sill tänker ni. Vad är det för typ av sill? Innan vi hoppar in på varför NVG-sillen inte längre når kraven för MSC-märkning och hur vi på Abba hanterar detta, så reder vi ut vad som är skillnad på sill och sill.

Sillkollen:
Sill (Clupea Harengus) är en av de vanligaste fiskarterna i haven omkring oss i Norden. Även om det i grund och botten är samma art så benämner vi den lite olika beroende var den fångats.

Strömming: All sill från Östersjön (gränsen går vid nordöstra Blekinge) kallas för strömming. Vi använder aldrig strömming i våra produkter.

Nordsjösill: Fångas i Nordsjön, är något mindre och har lägre fetthalt än NVG-sillen. Den lägre fetthalten gör att Nordsjösillen inte kan lagras lika länge som t.ex. NVG-sill utan att tappa konsistensen.

NVG-sill: NVG-sill (kort för Norsk vårlekande sill), fångas i Norska havet och är den största och fetaste av nämnda sillar. Sillen härifrån lämpar sig allra bäst för inläggning och den höga fetthalten ser till att konsistensen blir just så där bra vi vill ha den.

Majoriteten av den sill som används i våra sillprodukter och i många andra svenska sillprodukter, NVG-sill, uppfyller från och med årsskiftet 2020-2021 inte längre kraven för MSC. Anledningen är att länderna runt Norska havet inte har kommit överens om hur fångstkvoterna ska fördelas sinns emellan.

Tills detta är löst kommer vi från början av 2022 att sälja sillprodukter från Abba som inte är MSC märkta. Detta drabbar inte bara oss på Abba, utan all som säljer NVG-sill. Läs mer om detta på Fiskbranschens (FR) hemsida här.

Hur har ni kunnat sälja MCS-märkt sill fram till nu om det ändrades redan för ett år sen?
Den sill som vi producerat och sålt fram tills nu har fiskats före årsskiftet 2019-2020 och är därmed MSC-märkt. Inlagd sill är en produkt som behöver läggas in och lagras, vilket gör att vi har haft ett lager av MSC-märkt sill som räckt under hela 2021.

Varför är inte längre sillen Abba använder MSC-märkt?
Politiker i länderna runt Norska havet (EU, Island, Norge, Ryssland och Färöarna) har inte kommit överens om hur mycket varje land ska få fiska av NVG-beståndet. Det saknas en så kallad förvaltningsplan, vilket är ett av MSCs krav för certifiering. För att olika fiskbestånd ska uppnå MSC-certifiering krävs tre kriterier; att fisken är fiskad från hållbara fiskebestånd, att miljöpåverkan har minimerats och att det finns en god fiskeförvaltning. På den sista punkten når NVG-sillen inte längre kraven för MSC.

Vad gör vi nu?
NVG-sill är den sill som majoriteten i branschen använder eftersom den lämpar sig så bra till lagring och inläggning. För att kunna fortsätta köpa in MSC-märkt sill har vi undersökt möjligheten att ändra råvara till andra bestånd, men har inte hittat ett hållbart alternativ.

Vi, tillsammans med andra sill-leverantörer i Sverige är medlemmar i Fiskbranschens Riksförbund, där denna typ av utmaningar diskuteras och hanteras. Vi, tillsammans med Fiskbranschens Riksförbund (FR) och dess andra medlemmar, ser allvarligt på bristen av en fungerande förvaltning av fisket i Nordostatlanten. Ett hållbart fiske är vår huvudfokus och därför har både vi och Fiskbranschens Riksförbundet gått samman med den internationella organisationen NAPA (North Atlantic Pelagic Advocacy), för att driva frågan kring förvaltning mot beslutfattande politiker.

Målet med samarbetet är att NVG-sillens långsiktiga förvaltning, med en fungerande kvotfördelningen mellan länderna, skall förbättras och att NVG-sillen därmed återfå sin MSC-certifiering.

Är det fortfarande ett hållbart val att äta sill från Abba?
Dagens bedömning är att bestånden för NVG-sill är livskraftiga, vilket också bekräftas av oberoende parter och forskare. ​​Med detta underlag anser Fiskbranschen med sina medlemmar, att så länge bestånden fortsätts värderas som livskraftiga kan man som konsument fortsätta njuta av NVG-sill med gott samvete.

På Abba värderar vi nog och kontinuerligt alla marina bestånd som återfinns i våra produkter. Vill du läsa mer kring vårt arbete med hållbart fiske gör du det här.