MSC/ASC

Sedan 2011 är all sill från Abba MSC-märkt. För Abba är det viktigt att spela en aktiv roll i att hjälpa till att skydda världens marina resurser, och vi jobbar ständigt för en långsiktig förvaltning av havets tillgångar på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt. Vi sätter tuffa mål för att kunna bidra till just ett hållbart fiske, och redan nu har vi kommit en bit på vägen. För varje såld MSC-produkt investerar vi tillbaka i havet och ger 0,5% av omsättningen till MSC-organisationen för att de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Vi jobbar hårt för att alla våra produkter inom Abba som innehåller fisk eller skaldjur ska vara MSC- eller ASC-certifierade inom en så snar framtid som möjligt.

Idag är ca 90% av våra produkter MSC-certifierade, och fler ska det bli. Fyra gånger om året går vår havsmiljögrupp OCEAN5 igenom de senaste resultaten från vetenskapliga rapporter, och diskuterar möjligheter och åtgärder. På så sätt ser vi till att vi alltid gör vårt yttersta för havets skull, och där det finns möjlighet till MSC-märkt fisk med rätt kvalitet så väljer vi givetvis detta över något annat, varje gång.

Vad innebär en MSC- eller ASC-märkning?

Sedan 2011 är all sill från Abba MSC-märkt. För Abba är det viktigt att spela en aktiv roll i att hjälpa till att skydda världens marina resurser, och vi jobbar ständigt för en långsiktig förvaltning av havets tillgångar på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt. Vi sätter tuffa mål för att kunna bidra till just ett hållbart fiske, och redan nu har vi kommit en bit på vägen. För varje såld MSC-produkt investerar vi tillbaka i havet och ger 0,5% av omsättningen till MSC-organisationen för att de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Vi jobbar hårt för att alla våra produkter inom Abba som innehåller fisk eller skaldjur ska vara MSC- eller ASC-certifierade inom en så snar framtid som möjligt.

fiskenät

ASC-märkningen handlar precis som MSC-märkningen om en miljömärkning av fisk, men i detta fallet handlar det om odlad fisk istället från vildfångad. För att en odlad fisk ska få en ASC-märkning måste den bland annat matas med hållbart foder och simma runt i renat vatten.