Fisk från Östersjön

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden och har en hel del olika miljöproblem. Det finns flera anledningar till det, men ett av dem är havets utsatta läge som bidrar till så kallad övergödning, men även nedskräpning och överfiske är stora problem.

Havet är omringat av tätbefolkade länder och städer med mycket industrier och har enbart smala sund som förbinder det med världshaven. Det innebär att mycket utsläpp samlas och dessutom blir kvar under längre tid i Östersjön och koncentrerar sig på en mindre yta jämfört med andra större hav. Alla de nio länder som har kust mot Östersjön jobbar tillsammans för att förbättra tillståndet, minska risken för övergödning och bevara havets invånare. De har kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång bit kvar innan Östersjön återigen kan räknas som ett hållbart och välmående hav.

Varför ska man inte äta fisk från Östersjön?

Många arter som förr brukade trivas som fisken i vattnet i Östersjön har numer dessvärre dött ut. Många finns såklart kvar, men de utsläpp som sker från jordbruk och industrier runt Östersjön har samlats under en lång tid och en del av dem klassas idag som rena gifter. Detta påverkar såklart fisket då alla fiskar och djur som lever i Östersjön tar upp dessa gifter i viss mån, både genom maten de äter och från miljön de vistas i. Dessa gifter lagras i fiskarnas fettvävnader, och därför bör man äta en väldigt begränsad mängd av fisk från just Östersjön. Att få i sig en liten mängd av dem per vecka är ofarligt, men om man ska följa livsmedelsverkets råd att äta fisk 2-3 gånger i veckan så ska man hålla sig undan från Östersjöfångad fisk. Extra viktigt att inte äta exempelvis torsk från Östersjön är det för barn, ungdomar, kvinnor som vill ha barn i framtiden och gravida.

en man vid havet

ABBA + ÖSTERSJÖN = FALSKT

Vi på Abba använder inte oss av någon fisk från Östersjöområdet utan enbart välmående fiskar från välmående, hållbara bestånd. Vi ser ständigt över fiskarna vi köper in för att vara säkra på att de haft ett gott liv, och är nyttiga och goda. Vi köper främst vår fisk från Nordostatlanten där varken ett överfiske har skett eller föroreningar är ett problem. Man kan med andra ord vara säker på att man får riktigt bra fisk när man köper en burk sill, tonfisk eller makrill från Abba.