abba vill hjälpa dig att göra klimatsmarta val

Det är tillsammans vi gör skillnad – ingen kan göra allt, men alla kan göra något. På Abba vill vi göra det så enkelt som möjligt att välja klimatsmart mat och därför har vi beräknat alla våra produkters klimatavtryck. Är du till exempelvis sugen på senapssill kan du enkelt se vilket avtryck den faktiskt har på vår planet. Information om specifika produkter och deras klimatmärkning hittar du på respektive produktsida.

varför gör vi detta?

De senaste 70 åren har vi sett en kraftig ökning av den globala uppvärmningen, som i sin tur påverkar vårt ekosystem negativt. Vi ser förändrade mängder av nederbörd, minskad biologisk mångfald, mer extremväder och ökade havsnivåer. Vi kan inte blunda för de omfattande negativa konsekvenserna den globala uppvärmningen medför för oss på jorden, både människor, djur och natur.

FN:s Parisavtal säger att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, helst under 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen halveras till 2030.

Eftersom att maten vi äter påverkar klimatet kan vi tillsammans hjälpas åt att halvera vår klimatpåverkan. Genom att klimatberäkna vårt sortiment vill vi underlätta och bidra till att göra mer klimatsmarta val och lättare ta ställning till det vi stoppar i oss – för klimatets och nästa generations skull.

Vad är ett lågt klimatavtryck?

Vi har valt att definiera ett lågt klimatavtryck som en halvering i jämförelse med dagens nivå. Anledningen till denna definition är baserad på FN:s Parisavtals uppmaning om att det krävs en halvering av utsläppen av koldioxid innan 2030 för att klara att bromsa in den globala uppvärmningen.

För att göra detta lättare att förstå har vi skapat en klimatskala som visar vilket klimatavtryck på mat som är lågt i enlighet med detta 1,5 gradiga mål.

Våra produkter har vi valt att ange i klimatavtryck per kg då det inte är helt lätt att avgöra hur stor en portion sill eller fiskbullar är. Med samma mätenhet på alla våra produkter är det lätt att jämföra mellan olika favoriter från Abba.

Hur har vi räknat?

I det klimatavtryck du kan utläsa på alla våra produkter online och somliga redan nu i butik, har vi räknat med hela kedjan från fångst av råvara, transport, förädling, förpackningsmaterial till produktion. Klimatavtrycket mäts i CO2e (koldioxidekvivalenter) som är ett mått för de samlade växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

Beräkningarna är baserade dels på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.6) och data från våra beredare och leverantörer. Vi har även adderat vår egna data kopplat till produktion samt branschdata för förpackningar och transporter.

Beräkning av klimatavtryck är komplicerat och ger inte exakta resultat, men det ger oss värdefull information och en riktning om vad som är klimatsmart och inte. Vi ser därför fram emot samarbeten och utveckling kring beräkning och redovisning av klimatdata i framtiden.

För att äta klimatsmart behöver vi alla äta mer av de produkter som påverkar vår jord i mindre utsträckning och mindre av den mat som har större negativ påverkan. Många av våra produkter har lågt klimatavtryck, som sill som en av de mest klimatsmarta proteinerna som finns att tillgå. Kika gärna in våra recept där det finns mängder av varianter av goda rätter med sill.