Överfiske

Vi på Abba älskar fisk, och jobbar därför aktivt för att motverka överfiske i våra hav. Överfiske är ett stort problem som kort sagt innebär att man fiskar upp fisken snabbare än vad den hinner föröka sig. När det händer så blir inte bara fiskarna färre och kan i värsta fall dö ut, utan arterna kan också förändras i grunden.

AKTIVT HÅLLBARHETSARBETE

Tar man upp de största fiskarna blir det till slut inga stora fiskar kvar, utan arten blir helt enkelt mindre eftersom man inte låter dem bli fullvuxna. Utan att arbeta mot överfisket riskerar man att kommande generationer inte kommer kunna njuta av allt det goda havet har att erbjuda. Så får det inte bli.

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER

Som tur är så är det inte bara vi på Abba som vill havets bästa, utan fiskeförvaltningen sköter om våra fiskebestånd och ser till så att det fiskas långsiktigt och hållbart. De har till exempel satt upp regler för hur, när och var man får fiska och hur mycket fisk som får tas upp. Inom EU så beslutar fiskeministerierna hur mycket fisk som får fångas av populära arter som till exempel sill, skarpsill, torsk, lax och räka för att motverka överfiske.

TRYGGT VAL

Så mycket som 90% av världens kommersiella fiskbestånd är antingen fullt utnyttjade eller rent av överfiskade. Av den anledningen väljer vi Abba att köpa vår fisk från bland annat Nordostatlanten och havet precis utanför Kungshamn där situationen ser bättre ut än i andra hav. För oss är det viktigt att motverka överfisket och enbart välja hållbara bestånd. Nästan alla våra råvaror är MSC eller ASC-certifierade och kommer från hållbara bestånd.