KRAV-CERTIFIERAT FISKE

Fångstområdet för Abbas KRAV-märkta sill är Nordsjön.

Vad innebär ett KRAV-certifierat fiske?

En KRAV-certifierad fiskprodukt innebär att fisken som ingår i produkten kommer från ett MSC-certifierat fiske men att den fiskas av en båt som är KRAV-certifierad. Den processas sedan på anläggningar som är KRAV-certifierade. Fisken kommer alltså från ett hållbart bestånd och fiskas med redskap som ger minimal mängd bifångst. Det som skiljer KRAV-märkt sill från en MSC-märkt sill är att det ställs högre miljökrav på fiskebåt och processanläggningar.

 

Båten måste vara certifierad av ett oberoende certifieringsbolag och följa KRAV:s regler så som:

  • använda sig av miljövänliga rengörings- och smörjmedel samt lågsvavligt bränsle
  • beräkna bränsleåtgången per kg landad fisk efter varje fiskeresa
  • använda godkänd bottenfärg och ta hand om allt avfall på ett miljövänligt sätt
  • använda ozon- och klimatneutrala köldmedier ombord

En gång om året så utsätts fiskefartyget för en tredjepartsrevision.

För Abbas del så är det båten Vestfart som fiskar den KRAV-godkända sillen i Nordsjön, se bild till höger.

 

Vilken fiskemetod används?

KRAV-godkänd Nordsjösill fiskas med snörpvad/ringnot. Fiske med snörpvad är i allmänhet att anse som en av de mest bränsleeffektiva fiskemetoderna.

Snörpvad, eller ringnot som det också kallas, är det största redskapet inom garn- och nätfiske. Snörpvad är ett stort nät som läggs kring ett fiskstim. Nätets underkant dras samman och lyfts sedan upp med fisken inuti. Redskapen är stora och kan fånga mer än 1 000 ton i ett enda lyft. Det gör metoden klimatsmart då det krävs lite energi/kg fisk man fiskar. Den används för fiske av pelagiska arter såsom sill, skarpsill, tonfisk och makrill. Pelagiskt innebär att de lever och simmar i det fria vattnet och fisket ger ingen påverkan på havsbotten.

 

Vad händer efter fisket?

Den KRAV-godkända sillen landar sedan hos en KRAV-godkänd beredare som måste hålla isär den från annan fångad sill och bereda den enligt KRAV:s regler för livsmedelsförädling. Abbas KRAV-märkta sill landas hos en beredare i Kalvåg, vilket är en vacker ort långt ut på västlandet i Norge, se bild nedan.

Därefter transporteras den till Abbas anläggning i Kungshamn där den först lagras i våra bergrum och efter mognadslagring förädlas till vår Abba KRAV dillsill. Även denna tillverkning följer alla KRAV:s regler och anläggningen är självklart KRAV-certifierad. Det innebär också att övriga ingredienser, så som dillen, är godkända enligt KRAVs regelverk.

 

Det är HS-certifiering som certifierar produktionen i Kungshamn.

 

kalvag