DET FINNS INGA FULA FISKAR. BARA FULA SÄTT ATT FISKA PÅ.

Det som är bra för havet är bra för oss. Därför är ett starkt miljöengagemang en självklarhet. Vi ställer höga krav på hur den fisk vi köper är fiskad och vi vill bidra till att det skapas ett långsiktig och balanserat fiske.

Vi har en noga bevakning på var fisken fångas, och våra inköp baseras på upplysningar från vetenskapliga råd från bland annat ICES (International Council for the Exploration of the Sea). ICES råd ligger till grund för de kvoter som upprättas för arter i Nordostatlanten. För andra fångstområden är det andra fiskeriorganisationers vetenskapliga råd som vi bevakar, för att kunna köpa råvaror till våra produkter från hållbara bestånd..

Här kan du läsa mer om var fisken är fångad och vilka rekommendationer som gäller för de olika arterna. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår konsumentkontakt om du vill veta mer.

Läs mer på Orkla Foods Sverige.